Kategori Simya

Antik bir ilim olan “Simya” üzerine düşünceler.

Bileşen’leri Bilen

Şifacı ve Zehirleyici birbirinin tersi işlevler sergilerler. İkisi de ortak bir unsur olarak, “bileşenlerin bilgisine” sahiptirler. Bu sebepten, onları Simyager’in Aydınlık ve Karanlık kutupları olarak düşünebiliriz.

Büyüme İlkesi

Kendini Gerçekleştirme, her varlıkın Öz’ünden gelen bir dilektir. Böylece Bireyleşme İlkesi gereği; Logos, Materia üzerinden tezâhür eder ve Nitelik’ler sayılabilir olan üzerinden açığa çıkar.

Varlık’ın Tarlası

Yukarı’da olan Aşağı’da olan gibi olduğundan; Dünya Arz’ı ile Beden Arz’ı arasındaki bu tekâbüliyetten bahsedebiliriz ve biri üzerinden diğerini okuyabiliriz. Bu da bize sembolik okumanın temelini verir.