Büyüme İlkesi

Kendini Gerçekleştirme, her varlıkın Öz’ünden gelen bir dilektir. Böylece Bireyleşme İlkesi gereği; Logos, Materia üzerinden tezâhür eder ve Nitelik’ler sayılabilir olan üzerinden açığa çıkar.

Kendini Gerçekleştirme, her varlıkın Öz’ünden gelen bir dilektir. Böylece Bireyleşme İlkesi gereği; Logos, Materia üzerinden tezâhür eder ve Nitelik’ler sayılabilir olan üzerinden açığa çıkar.

Her Büyüme olayında, her varlıkın beslendiği bir Ortam vardır. Ancak Sınır’lı bir varlık için Büyüme’den bahsedebiliriz. Sonsuz Olan hakkında, yani Metafizik Sonsuz olan Yaratıcı hakkında, onun Sınır’lılığından söz edemeyeceğimiz gibi onun Büyüme’sinden de söz edemeyiz.

Bununla birlikte Hakk olan Mutlak Varlık, Kendisi’ni Sınır’landırarak yarattığı varlıklar üzerinden, Seyir eder. Ra; Rahman, Rahîm, Rab, Rauf isimlerinin kökü olup, “esasen Seyreden”dir, “esasen Seyr’eden”in ismidir.

Esasen Seyreden olarak Ra; Rahman olarak varlık lütfeder, Ruh üfler (teşbihen “tohumlar”); Rahîm olarak, potansiyel olarak yaratılmış varlıkı, aktif bir tecellî olarak meydana getirir (teşbihen “doğurur”). Rab olarak yarattığı varlıka yol gösterir, rehberlik eder. Rahîm Rezzak olarak yaratılmış varlıkın ihtiyaç duyduğu Besin’leri ona sağlar ve ona Büyüme imkânı sunar.

22.02.2024

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 487

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir