Eylem ve Düşünce

Bir deneme.

Yazamamak… Odaklanamamak… İnsan aynı anda tek iş yapabiliyor. Yazmak ile nasıl yazılır üzerine düşünmek farklı şeyler.

Yürürken, nasıl yürüdüğüm üzerine düşününce, ister istemez kendi yürüyüşümü bozarım. Halbuki nasıl yürüdüğüm üzerine düşünmemem gerekir. Bu üzerine düşünmem değil, hakkında farkındalık geliştirmem gereken bir eylemdir.

Neden yazı yazmak üzerine bir yandan düşünmek, beni yazı yazamaz hale getirir? Çünkü yazı hakkında düşünmek de, yazı yazmak gibi, bir eylemdir. Belki de, iki eylemin çakışmasının önüne geçmenin ilk adımı; bu ikisinin ayrı şeyler olduğunu kabul etmek olabilir.

Aynı anda hem yürüyüp hem de yürümek üzerine düşünebilirim. Unutmamam gereken ise: Yürümemi sağlayan, yürümek üzerine düşünmem değildir. Aynı duruma benzer bir örnek olarak elimi açıp kapatmamı verebiliriz. Elimi açıp kapatırken, düşünmem. Sadece yaparım. Zihnimden defalarca kez, “hareket et” şeklinde düşünsel bir emirde bulunsam da, bu elimi hareket ettirmez. Bunun sebebi elimin benim bir parçam olmasıdır.

Yazmak da yürümeye veya elimi açıp kapatmama benziyor: Kelimler benim bir parçam. Bu sebeptendir ki, yazmak üzerine düşünmem, yazmama sebep olmaz.

Bu mekanizma, hemen hemen tüm eylemlerde geçerli gibi gözüküyor. Eylemi gerçekleştirmek ile, eylem üzerine düşünmek iki farklı eylem. Bu ikisinin karışması, iki eylemin de başarısızlığı ile sonuçlanıyor.

Her eylem, belli bir becerinin (melekenin) işletilmesinin sonucudur. Bu melekelerimiz ise bizim bir parçamızdır. Meleğim Ben değildir, fakat benim bir parçamdır. Mesela, ben göz (görme melekesi) değilim ama göz benim bir parçamdır. Uzuvlarımız da aynı şekilde… Ben kol değilim ama kol benim bir parçamdır. Benzer biçimde; Ben Akıl değilim ama Akıl benim bir parçamdır.

Bu sebeplerdendir ki bir eylemi, onu üzerinde düşünerek gerçekleştiremem. Çünkü düşünmem başlı başına farklı bir eylemdir. Yani farklı bir melekenin işletilmesidir.

Bilinç, düşünme eylemini ve yapılan eylemi idrak eder. Demek ki Bilinç, düşünme eyleminin kendisi değildir, yapılan diğer eylem de değildir. Bilinç, farkına varan, Varlık’tır. Ben’dir.

06.05.2022

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 487

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir