Kabusların Oluşumu

Bir istisnaya rastlarız ki, sadece beşerî varoluşta görülebilen bir garabettir: Küfür’ün Söz’e dönüşmesi.

İç’sel Hayal cihetinden, “kabusların oluşumu”na değinelim.

Akış, “yön”e tâbîdir. Dikey doğrultuda, Yukarı’dan Aşağı veya Aşağı’dan Yukarı. Dikey doğrultu, geometrik sembolizmde, Ontolojik Nüzul’ü temsil eder. Logos’tan Materia’ya, Yukarı’dan Aşağı’yadır, Ontolojik Nüzul.

Kelime ile Kelâm, İç’sel Hayal’in Basit Madde’sini [Prima Materia’sını] tohumlar, ve Allah’ın “Ol!” [“Kün!”] emri ile Kelâm, İç’sel Hayal’in Gerçeklik’inde Görülen’i meydana getirir. Böylece Ontolojik Yaratım, Kelâm’dan Madde’ye, Logos’tan Materia’ya doğru gerçekleşir.

Bir istisnaya rastlarız ki, sadece beşerî varoluşta görülebilen bir garabettir: Küfür’ün Söz’e dönüşmesi.

Şeytan için, “tersine çeviren kuvvet/etki” demiştik. Küfür söz konusu olunca, artık Yukarı’dan Gelen’den bahsedemeyiz fakat (Allah korusun) Aşağı’dan “tırmanmaya çalışan”dan bahsederiz. Bu “tırmanan”, alt-manevi etkilerdir, ve bizi bunlardan ancak İman, Dua, İlim, Dostluk ve Aşk korur. Aşk geldi mi, inen Yıldırım gibi, aşağıda pis ne varsa süpürür gider.

Kaos ve ondan doğan kabuslar, anlamlandırılmamış olanlardır. Kelâm, anlamı getirir ve indirir. Karanlık ancak Işık ile yok edilir. Kabusların oluşumunda, Kelime’sizliğe rastlarız. Materia, bir form kazanmaya çalışır, fakat ona Şekil verecek Nitelik’ten mahrumdur. Fantastik Anlatı’larda, Kaos’un Canavar’ları, “insan yiyici” olarak tasvir edilir pek çok kez. Bu, anlamsız sözlerden, Küfür’den doğan Canavar’ların tabiatıdır; Materia, elde edemediği İsim’leri, onların tecellileri olanları tüketerek elde etmeye çalışır. Fakat Canavar, bu biçimde asla “Nitelik kazanamaz”, keza Nitelik İç’sel cihetten kazanılır, Canavar ise ancak Dış’sal cihetten “tüketir”.

Canavar için tek kurtuluş, kahredilip İlksel Madde’ye, Prima Materia’ya geri döndürülmesidir. Canavar’ları kahreden Kahraman, bu sebepten onlara acımaz ve kılıcını savururken tereddüt etmez.

Logos’un Nitelik’lerine yönelen bu karanlık düşmanlık ise, tam anlamiyle Haset dediğimiz şeydir. Küfr’ederek Haset edenler ise, Kâfir’lerdir.

De ki: “Felak’ın Rabb’ine sığınırım.
Yarattıklarının şerrinden,
Ve çöktüğü zaman karanlığın şerrinden,
Düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden,
Ve haset ettiği zaman, hasetçinin şerrinden.”

Felak Suresi

20.03.2024

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 487

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir