Metod ve Metodoloji

Metod ve Metodoloji kavramlarının açıklamaları...

Bir metod nedir?

Metod, belirli bir işi gerçekleştirmek için oluşturulan bir Hareket Yönergesi’dir. İş’in gerçekleştirilmesi için gereken adımları içeren bir çeşit reçetedir. Bu adımlar izlenerek hareket edildiğinde, yönelinilen İş gerçekleştirilmiş olur.

Metodları inceleyen Metodoloji İlmi’nin Ontolojik kökenlerinden de bahsedelim.

Varlık’ın Zaman ile Seyri’nin varlıkları meydana getirdiğini söylemiştik. Benzer şekilde; varlıkların Boyutsal Özellikleri’nin seyri ile, sergiledikleri melekelerin yani kabiliyetlerin (Zihin’de) yeniden canlandırılabildiğini, ve bunların bilgisi ile Bilinç’lenilebildiğini söylemiştik.

İşte metodların oluşumu, buradaki Seyir İlkesi ile mümkündür. Aynı İlke, farklı Varoluş Düzeyleri’nde kendisini gösterir. Böylelikle diyebiliriz ki, Metodoloji İlmi kökenlerini İlâhî Yaratım’dan ve bunları inceleyen Ontoloji’den mîras alır.

24.10.2023

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir