İlham Kaynakları

İlham Kaynağı’na yönelinilerek, onun sergilediği melekenin bilgisine erişilir.

Bir varlıkın Boyutsal Özellikleri’nin, o varlıkın sergilediği melekeleri belirlediğini söylemiştik. Burada bir soru soralım: Acaba bu Boyutsal Özellikler yeniden oluşturulabilir mi? Bu durumda o varlıkın sergilediği melekeler de yeniden meydana gelecektir.

Öncelikle belirtelim: Bu “yeniden yaratım”, Yeniden Yaradılış’ta bahsettiğimiz gibi, ancak Dil ile ve Kelimelerin Zikri ile mümkündür. Dil’in mimarî (arkitektonik) yapısı, Hakk’ın yaratış ahlâkını mîras aldığı için, Boyutsal Özellikler, Kelime ve Semboller aracılığı ile yeniden inşa edilebilir.

Şimdi de önemli bir detayı belirtelim: Bu melekelerin, yani kabiliyetlerin edinimi bir Bilinçlenme Süreci’dir. Hakk’ın yaratımını Seyir ile, yani Zaman’ın Seyr’i ile, Bilinç kazanılmasıdır. Bu durumda bir İlham Kaynağı’na yönelinilerek, onun sergilediği melekenin bilgisine erişilir. Eğer bu İlham Kaynağı bizâtihî Hakk ise, bu durumda bilgi aktarımının adı Vahiy olur, ki Bütün Olan’a, Tek-Bir’e yönelinilmesi ile artık bu Yaradılış’ın bilgisidir. Ve bu sebepten kapsayıcı ve kuşatıcıdır.

Fakat biz Peygamber’lerin önüne geçmemek için, edeben buna da İlham diyeceğiz. Gene de belirtmekte fayda var ki; Bütün kapsayıcısı bilgisi ile, yani Hakk’ın ilham ettiği bilgi ile daha alt-düzey İlham Kaynakları’nı karıştırmamak gerekir. Misal; bir kuşun seyrinden, onun sergilediği “uçma” melekesi ilham alınabilir. Fakat bu ancak belirli bir varlıkın Boyutsal Özellikleri’nin anlaşılması ile elde edilen “kısıtlı bilgi”dir. Kısıtlı ve belirli tabiatı gereği, İnsan’a tüm yaşamını düzenleyen “kapsayıcı bilgi” gibi rehberlik edemez. Ayrıca kısıtlı doğasından ötürü yozlaşma tehlikesi barındırır.

Başka bir misal; yılanın zehrinden, yani yılanın seyri ile elde edilen “zehir üretim” melekesinden ilham alınabilir. Fakat alt-düzey İlham, bu bilginin Bütün’deki, Birlik’teki yerini bildirmez. Bu noktada aynı İlham hayra da şerre de yöneltilebilir. Hakk’ın İlhamı ise bu bilginin Bütün’deki yerini de kapsayacağından, şerrin önünü kesmiş olur. Böylece alt-düzey İlham Kaynakları’na erişim ile elde edilen bilgi, ancak Vahy’in kapsayıcı bilgisine tâbî olduğu takdirde hayra hizmet eder. Çünkü artık bu bilgi, bu İlham, Birlik’e teslim olmuştur, olunmuştur.

Bu “teslim oluş”un adı ise İslam’dır.

23.10.2023

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir