Örüntüler ve Bilgi

Bilgi nasıl oluşur? Nasıl açığa çıkar?

“Hiç yalan olmadan doğrudur, aldatmasız, kesin ve eksiksiz bir gerçekle çok gerçektir. Aşağıda olan yukarıda olan gibidir, yukarıda olan da aşağıda olan gibidir ve birlikte tek bir şeyin [bir olanın] mucizesini gerçekleştirirler.” – Hermes Trismegistus [1]

Bilgi nasıl oluşur? Nasıl açığa çıkar?

Bilgi de diğer tüm yaratılanlar gibi, Zamanın Akışı ile meydana gelir/açığa çıkar. Benim Bilgi olarak algıladığım, belirli bir “örüntü veyahut örüntüler bütünü”dür. Örüntü’yü, belirli bir sıralanış/diziliş/kombinasyonu, tekil bir parça, “Bütün” olarak düşünürsek, buna Bilgi adını veririz. Yani Örüntü’yü bir Birim olarak ele aldığımızda, bunu Bilgi olarak algılarız. Bu bağlamda her “Bilgi paketi” bir hikâye taşıyıcısıdır.

Doğa’yı/Evren’i incelediğimizde, Şey’lerin/Birim’lerin belirli örüntüler oluşturduğunu gözlemleriz. Bulundukları Üst-Birim/Sistem içerisinde, aralarındaki etkileşimleri (Birim-Birim etkileşimi) de bu bahsettiğimiz Örüntüleri, dolayısıyla Bilgi’yi oluşturur.

Âlim, bu örüntülere alaka gösterir. Farklı metod ve araçlar kullansalar da Aklın (tüm) Uğraşları, duyumsanan ve sezilen Bütün’ü yani Hakk’ı tahkik eder. O’nun yarattığı, yani Zamanın Akışı ile açığa çıkardığı, zuhur eden Bilgi’yi anlamak çabası sırasında, benzer Örüntüler beynimizde nöronların kurduğu bağlantılar ile oluşur. Diğer her Sistem’de olduğu gibi, Zihnimizde de Bilgi, Birim’lerin oluşturduğu Örüntüler ile oluşur.

Kısacası “bilgi edinmek” eylemi, biz İnsanlar için, iç dünyanın dış dünyaya benzemesi hâlidir. Bu yüzden Kadim Gelenek’te, kötü/çirkin olanın konuşulmaması ve gerekmedikçe düşünülmemesi tavsiye edilir. Çünkü kötü olan hakkına edindiğimiz Bilgi, artık bizim Vücudumuzda barınır hale gelir.

Bilgi, Örüntüler ile oluştuğu gibi, benzer örüntüleri farklı Sistem’lerde gözlemleyebiliriz. Farklı Vücut’lar kendi içlerinde birbirlerine benzer örüntüler barındırırlar. Bu durum farklı Üst-Birimler için de geçerlidir. Farklı Sistemler, benzer örüntüler barındırabilir. Bizim, İnsanların ise asıl ilgisi, Örüntünün/Bilginin nerede açığa çıktığında ziyade, nasıl açığa çıktığı olmalıdır. Böylece bu Sistem’lerin işleyişini inceleyerek öğrendiğimiz Bilgilerden/Örüntülerden, kendi bulunduğumuz insani sistemleri daha iyi anlamak için faydalanabiliriz. Yani Türkçemizdeki daha latif bir kelime ile ifade edecek olursak, onlardan feyz alabiliriz. Farklı Sistemlerde karşımıza çıkan bu Örüntüler, aynı zamanda Metafor’ların da kullanımını mümkün kılar.

22.02.2023


[1] (M. Hakan Alşan, Hermes Trismegistus’un Tasavvuf Risâlesi ve Şerhi, 2022)

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir