Yaratıcı Köken

Bir İlim’de derinleşmek, ancak onun Yaratıcı Köken’i ile bağlantı kurmak sûretiyle mümkündür.

Bir İlim’de derinleşmek, ancak onun Yaratıcı Köken’i ile bağlantı kurmak sûretiyle mümkündür. Her İlim bu Yaratıcı Köken’in büründüğü biçim ve formları içerisinde barındırır. Bilim için metodoloji ve deneysellik, Sanat için çizim ve resim teknikleri ve ekolleri, Felsefe için argüman oluşturma yöntemleri ve ideolojiler; bu “biçim ve formlara” örnek verilebilir.

Çokça es geçilen, üzerine (derinlemesine) düşünülmeyen bir konu ise, bu İlim’lerin ilk açığa çıkış – yaradılış süreçleridir. Yeterince incelersek tüm İlim’lerin ortak bir Kaynak’tan sudûr eden benzerliklerini görürüz. Bu ortak paydalar ki, bize tek ve Bir olan, tekbir olan Hakikât’in mesajını iletirler. Ne yazık ki, bu yaradılış sürecine katılmadan (okumadan, yazmadan, emek ve değer üretmeden) bu oluşturucu/yaratıcı kaynağın varlığını/Var’lığını sezinleyemeyiz. Fakat bu yaratıcı unsur ki, Bilim/Sanat/Felsefe dünyasında yeni kırılımların ve açılımların meydana gelmesini sağlar. Yeni Biçim ve Formlar üretir. Bu sebepten, güncel biçim ve formların ötesinde, hatta onları “reddedici” bir nitelik taşır.

13.02.2023

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 487

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir