Bağlayan

O, cinlerle ufak eşyaya hükmeder

Gördün mü, şu cinn’leri çoğaltanı?
O, onlardan faydalandı
Onlar da ondan
Bilse ki, nefsine zulmetmektedir!

Mim ile bağladı onları
Vav ile hareketini sağladı
Kulağına fısıldamaya çalıştı
Hakk mücadeleye zorladı

O, cinlerle ufak eşyaya hükmeder
Böylece, kibriyle nefsini heba eder
Hakk, bizzat Kendisi, cümle eşyaya hükmeder
Hakk’tan olan, bizzat bu idrak üzere amel eder

İnan Kendi’ne
Hakk mücadeleye
Sevk edince sevk edilince
Kudret’ini eyler gönlünce

O ki, Hakk’tır
Hiçbir şekilde kısıtlanamazdır
Kâdir-i Mutlak’tır
Hiçbir aracıya ihtiyaç duymayandır

Koşuşturup duran
Şu dedikoduculardan sana ne?
Sen, gir cennete
Ve oradan gönlünce seyreyle.

29.03.2024

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir