Kısmî Kuvvetler ve Mutlak Kudret

Kadim Alfabe, Vahiy ile indirildiği için, bu Alfabe’nin Harf’lerine “dayanarak”, Varoluş’un sembolik okumasını yapabiliriz.

Vav harfi, “Merkez’den (spiral formda) açılımlanan hareket”in İlke’sini remzeder (sembolize eder).

Mim harfi, “Merkez’in çevresinde bağlanan/düğümlenen hareket”in İlke’sini remzeder.

Kadim Alfabe, Vahiy ile indirildiği için, bu Alfabe’nin Harf’lerine “dayanarak”, Varoluş’un sembolik okumasını yapabiliriz.

Cinn, “görünmeyen kuvvet” anlamına gelir.

(Vehim ve kabuslar üzerine kurulan kurgulardan Kabusların Oluşumu ve Örttüğü Zaman Gece’de bahsettik. İlmî inceleme vehimden sıyrılma işidir. Bu sebepten, “cinler hakkında” çekilen abuk subuk kabus filmlerine değinmeye gerek bile yok. Sadece, bunların Nefs-i Emmare’nin Hayal Âlemi’ni yansıttığını belirtmekle yetinelim.)

Görünmeyen varlık anlamında, Cinn’ler, Varlık’ın “kısmî belirlenimi”dir. Beşerin, kedinin ve ağacın da olduğu gibi. “Kısmî belirlenim” olduğu söylenemeyen, Yegâne Var Edilmiş olan Hakk’tır.

“Kısmî varlık”, “kısmen” etki eder. O zaman deriz ki, “kısmî kuvvet” de, “kısmen” etki eder. Hakk, Mutlak Varlık’tır. Mutlak Varlık’ın etkisi de Kudret’i de Mutlak’tır; tüm eşyaya hükmeder.

Mutlak’ın Hükm’üne uymayıp azgınlık eden, “kısmî kuvvet kaynakları” arar. “Kısmî kuvvet kaynakları”nı, Kadim Alfabe’ye dayanarak söylersek, Mim ile bağlar ve Vav ile hareket ettirir.

Bu durumda kuvveti, Kendi Varlık’ından kaynaklanmaz. İnsan’ın, Kendi Varlık’ı, Hakk’tır. Kuvvetini Kendi Varlık’ından alan, Kendilik’ine ihânet etmez. Kuvveti, Hakk’ın Kudret’ine dayanan, azgınlığı (ego enflasyonunu) bırakır. Antik metinler, “Kuvvet’i Hakk’ın Kudret’ine dayanan” için, Sol Invictus yani Yenilmez Güneş (teşbihî) ifadesini de kullanır. Mutlak’a yaslanan, mutlaka galip çıkar. Zaten, “rakibi” kim olacaktı ki? Rekabet, “kısmî kuvvetler” arasında görülür. Mutlak Birlik’in “rakibi” yoktur. (Kendi kendisine rakip olacak değildi ya.)

Kısmî belirlenimler ile uğraşanlar, uğraşadursun, Yenilmez Güneş’e [Sol Invictus’a], kuvvet Elif ile iner. İnen, Hakk’ın indirdiğidir. Hakk’ın indirdiği, Elif gibi, Yıldırım gibi, “rakip tanımaz”. Mutlak’ın Kelâm’ıdır.

31.03.2024

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 487

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir