Totem ve Zikir

İnsan’ın Kimlik’inin ve Hâfıza’sının değerini bildikleri için, Geleneksel (Tradisyonel) Medeniyet’ler, sembolik unsurlara büyük önem atfederler.

Bir Sembol, belirli İsim ve Sıfat’ların görünür tecellisidir. Bu sebepten, Kainat’taki her şey bir Sembol olarak düşünülebileceği gibi; İnsan’lar da, belirli bir Nitelik’i yansıtan Sembol’ler üretebilirler. Özgün bir üretim olması durumunda, Sembol, İnsan’daki bir Nitelik’in ortaya çıkarılmasıdır. Böylece; diyebiliriz ki, bir Sembol olarak şekillendirilen bir takı, sembolik vasfı üzerine “mühürlenmiş” Madde’dir [Materia’dır].

Misal; kolyeler genellikle metalden veya başka çeşitli katı ve sert materyallerden üretilir. Bir kolyenin, neredeyse her zaman, ilk Şekil’ini muhafaza etmesini isteriz; bu yüzden katı ve sert malzemeler kullanırız.

Bir Totem, belirli bir Nitelik’in Madde’ye [Materia’ya] “mühürlenmesi” ile oluşturulan bir objedir. Totem, Asl’ını “andırır ve hatırlatır”; bir hatırlatı (zikir) aracıdır. Modern insan, Yaratım Faaliyeti’ne yabancı olduğu için, bunların İç’sel sîretini (Kaynak’ı olan Logos’u) “göremez” ve ancak bunların Dış’sal suretine “bakar”.

Bir modern diyebilir ki: “Kim, neden böyle bir şeye ihtiyaç duysun?”

Çünkü çokluk [kesret], İnsan’ı kimliğini unutmak ile tehdit eder. Benlik, değişken bir yapıya sahiptir, hâlden hâle girer, ve çevresel etkilerden etkilenir. İnsan’ın Kimlik’ini ise, Hâfıza muhafaza eder; Totem’in Şekl’i (ve onda “mühürlü” İsim’i) muhafaza ettiği gibi.

İnsan’ın Kimlik’inin ve Hâfıza’sının değerini bildikleri için, Geleneksel (Tradisyonel) Medeniyet’ler, sembolik unsurlara büyük önem atfederler.

Taşınabilir bir takı olan bir Totem, Şekl’inin sabitliği ile, İnsan’ın hatırlamasını sağlayan bir “dayanak” oluşturur. Tabii burada Bireysel bir Totem’den bahsettiğimizi de belirtelim. Bireysel bir anının hatırlanmasının, ve, kitlelerin Birey’i içlerinde eritmeye uğraştığı günümüzde, Bireysel bir anıyı muhafaza etmenin değeri büyüktür.

26.03.2024

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 487

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir