Ruhânî Bıçak İmgesi

İç’sel Hayal cihetinden, Kutsal Ruhânî Bıçak imgesi, Nefs’i hasta eden “tıkanıklıkları” açan ve hastalıklı olanı arındıran, benlikten uzaklaştıran mânevî etkileri ifade eder.

Ruhânî Bıçak diye adlandırabileceğimiz bir İmge ile karşılaştık. Bu imgenin temel özelliği, bedene saplanıyor gibi görünüp, gerçekte latif ve ruhânî alana tesir etmesi ve maddeye maneviyat üzerinden etki etmesidir. Olumlu ve olumsuz cihetten, Kutsal ve Lanetli Bıçak gibi de isimlendirilebileceğini düşünüyoruz.

Nefs, Ruh’un “dünyaya bakan yüzü” olduğundan, bu Ruhânî ya da manevî diyebileceğimiz etki, Nefs’e yöneliktir. İç’sel Hayal cihetinden, Kutsal Ruhânî Bıçak imgesi, Nefs’i hasta eden “tıkanıklıkları” açan ve hastalıklı olanı arındıran, benlikten uzaklaştıran mânevî etkileri ifade eder.

Fazla karmaşık düşünmeye de gerek yok: Adamın başı ağrıyordur, çok sevdiği karısı adama sarılır, adamın ağrısı geçer. Fizyolojik bir sıkıntı, mânevî bir etki ile iyileştirilmiş olur; ki burada sıklıkla fizyolojik sıkıntı da olumsuz bir mânevî etkinin sonucudur.

Tam tersi de söz konusu olabilir: Adamın keyfi gayet yerindedir. Evlilikleri pek de başarılı olmayan karısı, bilerek adamı incitecek bir söz söyler. Adamın başı zonklamaya başlar.

Birincisinde tıkanıklık açan ve karanlıkları aydınlatan Kutsal Ruhânî Bıçak imgesi, ötekisinde kırgınlık ve tıkanıklıklar yaratan ve aydınlığı karartan Lanetli Bıçak imgesi görülür.

Tabii erkek/kadın tam tersi rollerde de bulunabilirdi. Gerçi kadınlar kelimeleri ilaç veya zehir yapmakta daha maharetli gözüküyor.

Burada olduğu gibi; “bedenin içinden geçen fakat bedene dokunmayan” biçimde ortaya çıkan imgeler, genellikle bedene de etki eden ruhânî/mânevî etkileri simgeler. Böylece, zâhirde fazla bir değişiklik gözlenmeden, mânevî olan maddî olana ve Ruh Beden’e sirâyet eder, ona İç’sel cihetten etki eder, hatta “uç durum”larda öldürür ve diriltir.

20.02.2024

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir