İç’sel Hayal

İnsan’ın Yaratıcı Merkez’i olarak Tanrı, tüm Nitelik’lerin, İsim ve Sıfat’ların da Kaynak’ıdır.

İnsan’ın Yaratıcı Merkez’i olarak Tanrı, tüm Nitelik’lerin, İsim ve Sıfat’ların da Kaynak’ıdır. Allah ismi, “tüm isimleri cem eden (toplayan) isim” anlamına gelir. Bu, demektir ki; İnsan, Tanrı inancı olmadan Yaratıcı Faaliyet’te bulunamaz. Ve bir bakıma, İnsan’ı İnsan’laştıran ve Kendi Merkezi olan Yaratıcı’ya yaklaştıran, gene kendi Yaratıcı Faaliyet’idir. Bu tabiîdir, keza tüm Yaradılış’ın Kaynak’ı olan Tanrı, İnsânî Yaratım Faaliyeti’nin de Kaynak’ıdır.

İç’sel Hayal cihetinden, Hayal’in Nitelik’leri Hakk’tandır. Hayal’in Şekil’ini bunlar belirler, ve Hakk Kayyum oluşu ile Hayal’i “sabit tutar” ve Hayy oluşu ile ona “dirilik ve hareket katar”. Böylece İnsan, “Allah’ı kalbinin Merkez’inde anar ise, İç’sel Hayal, Allah’ın isimlerinin bir tezâhürü hâline gelir. Bu İnsan, İnsan-ı Kâmil ise, “İç’sel Hayal” “Kozmos”u kuşatır.

21.02.2024

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 487

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir