Derinlere Dalış

Dalış, nereyedir? Dalış Kaos’adır, Derinlere’dir; Zindan’lara akın edilir, hazineleri elde etmek için. Fakat ilginçtir, belki de biraz dehşetengiz; Kaos’un Canavar’ları da bir zamanların İnsan’ıdır

Dalış Nereye?

Dalış, nereyedir? Dalış Kaos’adır, Derinlere’dir; Zindan’lara akın edilir, hazineleri elde etmek için. Fakat ilginçtir, belki de biraz dehşetengiz; Kaos’un Canavar’ları da bir zamanların İnsan’ıdır. Öyle ki bunlar, düştükleri, daldıkları Kaos’tan sıyrılamamış, onun dalgalarında sağa sola savrulur hâle gelmişlerdir.

Hazineler Derinler’dedir, fakat işte en büyük tehlikesi bu Derinler’in, kaybolmaktır. Kaybolmak nedir? Unutmaktır. Allah korusun, unutulmaktır.

Hakk, ümidini kesmeyenleri terk etmez. Kâfirler, ancak Rahman’ın Rahmet’inden ümidini kesenlerdir. Allah, Basir’dir, Gören’dir. Ve en ufak ümit ışığı bile, O’nun Görüş’ünden kaçmaz. İşte böylecedir ki, ümidin ufak kandili, Yıldız’ları tutuşturmaya yeterlidir. Keza İman’ının hatrına, Yıldız’ları da Aşık’lara Kandil eyleyen, yine Rahman’dır, Allah’tır.

Böylece Derinler’e, Ümid’in sönmez meşalesi ile inmeli. Bil ki yitirdin mi Karanlıklar’da meşaleni, kayboluşuna atarsın adımlarını. Tehklikeli iş anlayacağın, dalmak Derinler’e.

Bu yüzden acele etmemeli İnsan, Canavarlar ile savaşmak için, Ganimet’lere varmak için. Temkin ve Teenni ile ilerlemeli, gerektiğinde geri çekilmeli, Emîn beldeye dönmeli. Öyle ya, unutmamalı İnsan, Derinler’de, Işık’ın varlığını. Tükendiyse Nefes’in, utanç yoktur, Yüzey’e dönmekte.

Tefekküre Dalış

Ontolojik Tekabüliyet’ten ötürü, zuhur eden her varlık, aynı zamanda bir sembol niteliğindedir. Tam da İlâhî İlke’lerin bir tecellîsi olmaları, varlıkları kendilerinden tecellî eden İlke’lerin bir sembolü hâline getirir.

Bu bağamda, yazdıklarımız sembolik bir okuma ile; Zihnî (Entelektüel) Yaratım Süreci”ni ifade edecek bir bağlamda yorumlanabilir.

Öyle ki; Dalış, Derin Tefekkür olarak; Kaos ve Derinler, çözümlenmemiş meselelerin Kaos’u ve Derinlik’i; Ganimet’ler başarı ile çözümlenip, Hakk’ça Anlam’landırılan (Kaos’tan Logo’a dönüştürülen) mesele sonucu elde edilen Bilgi, İlim, Hikmet olarak yorumlanabilir.

Vahiy ise, Emîn Belde’dir. Çözümlenemeyen meselelerde Kur’an’a ve O’nu indiren Hakk’a sığınmak, Kişi’yi kafa karışıklığından korur. Bunun ise en tabiî ve kolay yollarından birisi, kısa bir uyku ve dinlenmedir.

Böylece Kişi’nin çözümleyemediği Zihnî meselelerin karmaşıklığı arınır ve Zihin fıtrî bir iyileşme yaşar. Ki bunun için Hakk’ın arındırması/şifası da diyebiliriz. Zîra, zaten bu kendi kendini tamir mekanizmasını da İnsan’a veren O’dur.

İz yugaşşikumun nuase emeneten minhu ve yunezzilu aleykum mines semai maen li yutahhirekum bihi ve yuzhibe ankum riczeş şeytani ve li yerbıta ala kulubikum ve yusebbite bihil akdam.

O vakit size, tarafından bir emniyyet olmak üzere bir uyku sardırıyordu ve üzerinize Semâ’dan bir su indiriyordu ki bununla sizi arındırsın ve Şeytan’ın murdarlığını sizden gidersin ve kalplerinize râbıta versin ve bununla ayaklarınızı sağlam durdursun.

Enfal Suresi 11. Ayet

06.12.2023

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir