Başlatıcı Kelime

Bu yazıda tüm sahih Gelenek’lerde rastlanılabilecek olan Başlatıcı Kelime’den bahsetmek istiyoruz.

Bu yazıda tüm sahih Gelenek’lerde rastlanılabilecek olan Başlatıcı Kelime’den bahsetmek istiyoruz.

Metafizik İlke’ler gereği, her tezâhürün bir Başlatıcı’sı vardır. Bununla birlikte, herhangi bir tezâhürün bilincine ulaşmak, ancak onun Başlatıcısını, Başltıcı Kelime’sini zikrederek mümkündür. Bir tezâhürün, İlk Başlangıç’ını bu anmak ise, bize onun Bütün’deki yerini anımsatır ve umulur ki hatırlatır. Keza pek çok kez İnsanoğlu bir unutma hâlindedir. Tezâhür olanaklarının çokluğu İnsanoğlu’nu Birlik algısından uzaklaştırır, onun dikkatini dağıtır.

“Başlatıcı Kelime bu sebepten anılır.” Demeyeceğiz. Çünkü Vahy’e göre Başlatıcı Kelime anılır, çünkü Vahiy böyle inmiştir. Yani, Başlatıcı Kelime anılır, çünkü Ontolojik nüzul bu şekildedir. Vahiy ise bu Ontolojik nüzulün Söz’lenmesi, Kelâm’a (yani Vahy’in tarzlarından birisi olarak) indirilmesidir. Bu sebeptendir ki, yani İlâhi İlke’ler ile tam bir Tekâbüliyet içerdiği için; Bütün’ün, Mutlak Varlık’ın, Hakk’ın Bütüncül Bilgi’sini ifade eder.

O zaman artık diyebiliriz ki; her tezahür Yaratıcı’sının adı ile başlar. Yaratıcı’nın adının anılması ise, Zihin’de, tezahür eden Eylem’in Kaynak’ının farkındalığının oluşmasını sağlar. Bu sebepten Yaratıcı Eylem’in her Başlangıç’ında, sahih Gelenek, Başlatıcı Kelime’yi zikreder. İslam Geleneği’nde “Bismillahirrahmânirrahim” kelimesi, Hindu Geleneği’nde ise “Om” sözcüğü bu Başlatıcı Kelime’ye örnek olarak verilebilir.

Böylece Ontolojik nüzule uygunluk kazanılır ve Yaratıcı Eylem için Mutlak Yaratıcı “Vekil edinilir”.

Rabbul meşrıkı vel magribi la ilahe illa huve fettehızhu vekila.

Doğunun ve batının Rabb’idir O. O’ndan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız O’nu vekil edin.

Müzemmil Suresi 9. Ayet

Ayrıca ekleyebiliriz ki, Ayette (Müzemmil/9) belirtildiği gibi; her iş ve oluşun, her Yaratıcı Eylem’in bir Başlangıç’ı ve bir Son’u vardır. Yaratılmamış olan Yaratıcı müstesna, her varlıkın bir Doğum’u, bir Ölüm’ü; bir doğuşu ve bir batışı vardır. İşte O, Yaratılmamış Yaratıcı olan Allah, bu doğunun ve batının Rabb’idir.

14.11.2023

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir