Münâfıklar

Bil ki o zâlim, içeridedir.

Kalpleri körler
Kalpleri sağırlar
Maskeler takıp
Başkalarını kınayanlar
Ve dişlerini gıcırdatarak
İnsan eti dişleyenler
Yerleri Cehennem’dir bunların
Bunlar ne kendileri
Ne de bir başkası tarafından sevilebilir
Onların sevgi dediği bir illüzyondur
Kendilerini muhtaç hissettikleri
Bir çeşit alışkanlıktır
Gaddarca bir kontrol
Korkakça bir müdahale çabasıdır
Sevdiğini söyleyen, yalancı,
Kör ve sağırları, sevme o zaman!

Yazmıyorsun
Neden?
Hangi zâlim tıkadı önünü?
Bil ki o zâlim, içeridedir.
Ne oldu da, bu kadar donuk kalbin?
Ne oldu, nereye gitti bu yangın?
Ve hanicedir uzağındasın
Seni ötelere taşıyan yazgının.

Onlar seni sevmeyecek,
Onlar kendilerini de sevemez.
Onlar seni görmeyecek,
Onlar kendilerini de göremez.
Bil ki,
Senin onları “sevmek” çaban da
Ancak kuru bir yalandan ibarettir.
Senin acizliğinden
Ve yılgınlığından ibarettir.

Doğru, eğriye mi benzeyecek?
Dürüst, Yalancı’yı mı dinleyecek?
Hayır!
Şüphesiz ki bu da,
Hakk yolundan sapmışların
Ve zâlimlerin iddiasıdır.
O hâlde kendine gel
Özüne dön
Rabb’ine yönel
“Secde et ve yaklaş.”.

16.06.2023

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir