Keskin

Bir mezar kazıyorum içimde
Sadece senin için

Yoruldun değil mi?
Biliyorum
Şu zayıf halinle
Direnmekten
Yoruldun…
Dinlenebilirsin
Artık
Ben olacağım
Senin yerine bakacağım
Senin yerine görüp
Senin yerine duyacağım
Bir mezar kazıyorum içimde
Sadece senin için
Öldüreceğim seni
Çok yakında
Belki de şu anda
Şu dişlerim
Ve pençelerimle
Keskinleşiyorlar git gide
Kurtaracaklar seni
Parçalayıp
İçine sıkıştığın
O iğrenç zırhını

19.03.2022

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir