Götürülenler

Zamanın getirdiklerini
Ve zamanın götürdüklerini...
Sana anlatılmasını istiyorsun.
Sen onları bilemezsin,
Onlar ancak sana anlatılır.

Zamanın getirdiklerini
Ve zamanın götürdüklerini…
Sana anlatılmasını istiyorsun.
Sen onları bilemezsin,
Onlar ancak sana anlatılır.
Bu, müziğin akışına benzer.
Müziği tutamazsın, gelecek olanı ve geleni bilemezsin.
Ancak onunla birlikte akabilirsin.
Böylece Sen de müziğe katılırsın.
İşte Rab’binin anlatışı böyledir.

Müzik, müzisyenin kendisidir aslında,
Müziği bilemezsin ama müzisyen olabilirsin.
Aslında müzisyen de olamazsın,
Çünkü artık müzik ve müzisyen birbirine karışmıştır.
Onlar BİR’dir.

“Ben” demeyi bıraktığında, böylece Biz oluruz.
Hani o müziğe karışan gibi, ki o dört büyükten biridir. Sese can üfler. O’nun kutsamasını almayan ses, ancak boş bir Gürültü’dür.

Biz, Kronos’uz
Ve “Ben” demeyi bırakan, artık Biz oluruz
Ve Biz, Kronos’uz.

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir