Zamirler ve Biz

Her şey gibi, Zamirler de Varlık'a aittir.

Ben, Biz’e aittir
Biz ise O’na
Peki “O” nedir? “O” kimdir?

Zamir olarak O,
Sıfat olarak Tanrı,
İsim olarak Allah’tır.

Musevillik’te zamiri ile,
İsevilik’te sıfatı ile,
Kur’an’da ise ismi ile zikredilir.

O, o kadar göz önündedir ki
İnsanlar O’nu görmezler.
Çünkü insan zihni hep karmaşa arar.

O ise her şeyin yaratıcısıdır.
Fakat insanlar, yaratmak nedir, onu da bilmezler.
Yaratmak nedir, nasıl gerçekleşir bilmedikleri için,
Yaratıcıyı da bil(e)mezler.

Yaratıcıyı, O’nu,
Tanrı’yı, Hakk’ı bilmek için,
Kişi önce yaratılanları incelemesi, onlardan ders almalıdır.
Buna akletmek denir.

Yaratıcı, yaratmak eyleminin hem malzemesi hem de sanatkarıdır.
Allah ise, her şeyin o kadar merkezindedir, her şeyi o kadar kuşatmıştır ki;
Kendisinden başka ne kaynağa ne de sanatkâra ihtiyaç duyar.

Bununla birlikte yaratılanlar da, yaratmak eylemini eyler.
Fakat her yaratılan, kendisinden başka bir yaratılana bağlanmıştır.
Yaratılanlar, yaratmak için başka yaratılanlara muhtaçtır.

Tanrı’yı Tanrı yapan,
Her şeyi yaratan “Öz”, “Kaynak” olmasıdır.
Bu yüzden Tanrı, Siz’in hayalinizdeki şey değildir.
Eğer Siz Allah’tan başkasını Tanrı edindiyseniz, o başka.

Böylesine de Putperest denir.
Putperestler, başka yaratılmışlara tapar.
Bu yüzden sürekli bir körlük hali içerisindedirler.
Bunlar, Hakikati bilemezler.
Çünkü Hakikat’e, her şeyin özüne giden yolda, bir yanıltıcıda takılıp kalmışlardır.
Pek çoğu ise kendi hayallerine tapar.

İşte böylece bir de Siz vardır.
Siz, Biz’e katılmayı reddenlerdir.
“Siz”, aşktan nasibini alamamış olanlardır.

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir