Hakikatin Bir Anlatım Şekli: Mitler ve Destanlar

Mitler ve destanlar üzerine düşüncelerim...

Hakikat, teorik bir biçimde anlatılması zor olduğundan genelde benzetme ve hikayeleştirme yöntemleri kullanılarak semboller aracılığıyla anlatılır.

Özellikle geçmiş çağlarda, teorik anlatımı kolaylaştıran bilimsel yazım metodu olmadığı gibi, bilimsel keşif ve anlatılar da bu kadar yaygın değildi. Dolayısıyla soyut kavramların anlaşılır hâle getirilebilmesi için farklı dönemlerde, o dönemin bilgeleri (yazarlar, âlimler, rahipler vs.) tarafından, dönemin insanının aşina olduğu kavramlar imgeleştirilerek/somut örneklere benzetilerek kullanılmıştır.

Daha sonra bu örneklemlerin, yani mitlerin cahil toplumlar tarafından yozlaştırılmasında ötürü, günümüzde de çoğu mit benzer şekilde, ifade etmesi için ortaya çıktığı/üretildiği soyut olguları ifade edemez hâle gelmiştir.

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 487

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir