Varlık Katmanları – Çevrimiçi Video Oyunu Alegorisi

Platon'a ve dahi sayısız birçok filozofa göre, Varlık katmanlardan oluşur. Bu yazımda varlık katmanlarından bahsettim ve teknoloji ile ilintili bir alegorimi paylaştım.

Varlık Katmanları

Platon’a ve dahi sayısız birçok filozofa göre, Varlık katmanlardan oluşur.

Tıpkı 3. boyutun ötesinde boyutlar olduğu gibi (ki bunların 3. boyuta olan izdüşümlerini artık bilgisayar ortamında görselleştirebiliyoruz), Maddesel Alemlerin de ötesinde onları oluşturan alemler bulunmakta. Bu alemlerin ise, gene maddesel izdüşümlerini gözlemleyebiliyoruz.

Bunlardan Maddesel Alem 5 duyumuz ile duyumsadığımız şeyler bulunduğu alemdir (katmandır).

Öte yandan Soyut Alem, objeler ile bağdaştırdığımız sıfatları bulundurur. Bu sıfatlar objelerin ve maddenin ötesindedir ve sadece Aklın etkileşime geçebildiği şeyler, bu alemde yer alır.

Maddesel Alem, sadece Soyut Alem’in açığa çıktığı bir örnekten ibarettir. Soyut Alem’deki sıfat ve anlamlar, Maddesel Alem’e yansır ve burada şekil bulur. Nitelik dediğimiz olgular Soyut Alem’de bulunurken, Maddesel Alem’de farklı örneklere bürünerek açığa çıkar.

Tüm bunları daha rahat anlamak için aklıma gelen güzel bir alegoriyi sizinle paylaşmak istiyorum.

Çevrimiçi Video Oyunu Alegorisi

Art by Tony Sart on Artstation

Bir MMORPG yani Çevrimiçi Çok Oyunculu Rol Yapma Oyunu düşünün.

Siz oyuncusunuz (öznesel algısınız).

Oyunun dosyaları (soyut sıfat ve isimler) bilgisayarınızda (zihninizde) yüklü durumda.

Dosyaların tamamının orijinalleri ise bir bulut sisteminde (Soyut Alem’de) mevcut ve yeni bir bilgisayarın (zihnin) talebi üzerine dosyalar (sıfat ve isimler) talep edilen yere (zihne) gönderiliyor. Bu gönderme işlemini gerçekleştirmek için ise çeşitli servis sağlayıcıları (melekler) mevcut.

Oyunu oynamak için oyunu açmanız (Soyut Alem’dekini, Somut Alem’e yansıtmanız) gerek.

Oyunu açtığınızda (Soyut Alem’dekini, Somut Alem’e yansıttığınızda) ise ekranda (duyu organlarında) belirli görseller (somut duyular) oluşur. Bu görüntüleri (duyumsamaları) ise Maddesel Alem olarak adlandırıyoruz.

“Tek Bir Maddesel Alem” Yanılgısı

Bir yandan tüm bilgisayarlar (zihinler) internet ile birbirine bağlı. Bağlı olmaları sebebiyle doğal olarak aynı dünyayı tecrübe ettiğimiz yanılgısı oluşuyor. Yanılgı diyorum çünkü aslında her bilgisayarda oluşan her görüntü (Maddesel Alem) o bilgisayarda (zihinde), diğerlerinden ayrık olarak oluşuyor. Bu alemlerin kurallarını ise Sunucu (bir üst akıl/yapılanma) belirliyor.

Fakat hareket ve eylemlerin kesin bir uyum içinde bağlantılı olarak aktarılmasından ötürü, gözlemci üzerinde her şeyin tek bir maddesel alemde gerçekleştiği illüzyonuna yakalanıyoruz. Halbuki her bir zihinde ayrı bir maddesel alem oluşuyor ve hepsinin sunucu kurallarına (SÜNNETULLAH’a) bağlı kalması ile maddesel alemler (oyun deneyimi) arasında bir uyum oluşuyor. Bu ise, tek bir Maddesel Alem olduğu yanılgısını oluşturuyor.

Bu yanılgıya hiç kapılmayan insan diye bir şey mevcut değil, çünkü zihnimiz yaptığı otomatik, içgüdüsel varsayımlar ile şu yargıya varıyor: Tek bir fiziksel alem mevcut, o da bulunduğumuz evren. Fakat aslında, maddesel alemler sonsuz sayıda yapboz parçaları gibi birbirleriyle bağlantılı. Bu açıdan düşünürsek, aslında hem ayrık hem bütün. Bu yargının yanlışlığını fark etmek ise tefekkür olmadan imkansız, dolayısıyla insanların büyük bir çoğunluğu gerçekliği bu şekilde algılamaya devam ediyorlar.

Bu yanılgının farkına ise ancak tüm bu kavramları araştırmış olan, işin arka planına ilgi duyan mühendis zihinler varabiliyor. Benzetmelerle anlatacak olursak, bilgisayar (zihin), sunucu (üst akıl), oyuncu (nefs), görüntü (maddesel alem), elektrik (Ruh) kavramlarını bilenler ise bu yanılgının farkına varabiliyorlar.

Çünkü Matrix’e sahip çıkmaya talip olmayanı, Matrix’ten çıkartmazlar.

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir