Yol Budur

Bir adım atmış olmak, yürümek için yeterli değildir; yürüyüş, ancak ardı ardına atılan dengeli adımlar ile mümkündür.

Demek ki, zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var!
Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var
Ne zaman ki (işinden) boşaldın, (tekrar) başla
Ve yalnızca Rabb’ine yönel.

İnşirah Suresi 5-8. Ayetler

İnşirah, gerçekten de atılış ile alâkalıdır. Gerek Kahraman’ın (ileri) atılışı, gerek yüklerin (sırtından) atılışı, gerek “parça”dan Bütün’e idrâkin atılışı (sıçraması), gerekse bir adımın atılışı anlamında. İnşirah, tüm bu bağlamlarda, aynı zamanda süreklilik ile alâkalıdır. Bir adım atmış olmak, yürümek için yeterli değildir; yürüyüş, ancak ardı ardına atılan dengeli adımlar ile mümkündür. Ancak İnsan’ın Adım’larının ritmi, dengesi ve ahengi ile süreklilik oluşa gelir. Hak Yol ancak böyle yürünür.

Fakat kimse yürürken attığı her adımı “ayrı ayrı” hesaplamaz. Bunu deneyen, yoluna bakamaz ve sonuçta düşme tehlikesi yaşar. Yol, “ayrık adımlardan” oluşmaz. Bununla birlikte, Yol’da bu şekilde, analitik biçimde sayamayacağımız kadar çok parametre bulunur. Bu hesap kargaşasının içinde kaybolmamak için, Hak Yol’u yürürken, sadece tek-bir şeye “yöneliriz”, yani Yol’u Gösteren’e, Rabb’imize. Görevimizin, hayatta ileri atılmak olduğunu fark eder ve bunu uygular isek, Rabb’imizin bizi terk etmediğini, O’na yönelene gerektiği yerde yol gösterdiğini görürüz. Aslında O, yürüdüğümüzde hep bizimledir. Yol budur. Yürümekten ise, adım adım ilerlediğimiz her i düşünebiliriz.

Kalbimiz de aynı şekilde, sürekli atmaktadır.

Böylece İnşirah’ı yaşayan kişi, Kendi Fıtrat’ına dönmüş, Rabb’ine rücu’ etmiştir. Bununla birlikte, artık sürekli kalbinin sesini (atışını) dinlediği için, kendi hakikatine geri dönmüş, vehmi izâle olmuştur (giderilmiş, ondan arındırılmıştır). İşte kalbi adeta yeniden atmaya başlayan bu kimseler, Hz. Nebi gibi yumuşak bir kalbe sahiptirler, vehimlerinin ve katılıklarının yükü de onlardan alınmıştır. Bu, aynı zamanda kişinin kendi duyguları ile barışık olduğu, fıtratına sahip çıktığı, İnsanlık vasfını ve Vicdan’ını bütünüyle geri kazandığı, itminan bulduğu bir hâli beraberinde getirir. Yani İnşirah bulan, Nefs-i Mutmainne’yi bulmuş demektir. Artık Vicdânî Sınır’larına uyması ve Yaratıcı Faaliyet’inin sürekliliğini koruması ona emrolunmuştur.

Yol budur.

16.05.2024

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir