Varlık’ın Râbıtası

Varlık’a bağlanamayan (râbıta edemeyen) varlıklar, anlamlarını yitirirler.

Varlık’a bağlanamayan (râbıta edemeyen) varlıklar, anlamlarını yitirirler. Böylece; tüm argümanlar, Var-lık argümanına döndürülerek anlamlandırılır. Tüm Kelime’ler, Zaman’a bağlı bir Hareket’in sonucu meydana gelip, ancak Zaman-Ötesi olan Nokta sayesinde anlam kazanırlar. İşte Okumak budur, ki bu, Zaman-Ötesi olanın işini Seyr’etmektir. Demek ki, kaos ve karmaşa, ancak Varlık’a, o ilksel argümana bağlanamama hâlidir. Değilse “anlaşılamaz” bir varlık olmadığı gibi, anlaşılamaz olan ancak Varlık-Ötesi olandır. Keza Mutlak Varlık, anlayarak yaratır. Ve tabii ki beşerî kabiliyetler kısıtlıdır ve O, “Hikmet’i dilediğine verir.”. Her şeyi anlayan İlâhî Akıl [İlâhî Logos], O’na aittir. Bununla birlikte, Akıl [Logos], İnsan’da da tecellî eder, hususen ve Kemal derecesinde ise İnsan-ı Kâmil ile…

30.12.2023

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir