Cevap

Cevapları Sana vereceğiz
Sorduğunda

Hayır!
Bil ve hatırla ki
Biz Sana yardım edeceğiz
Cevapları Sana vereceğiz
Sorduğunda
Ve sessizlik de bir cevaptır
O zaman korkma
Yolda cevapsız kalmaktan
Biz kimseyi cevapsız bırakmadık
Öyleyse cevapsız kalanlar
Ancak kulaklarını tıkayanlardır

Fakat hayır, sadece bu değil
Kalbi mühürlü olanlar
Cevapları işitemezler
O zaman onlar gibi olma
Ve yola inan
Ki Hakk O’nu vurduğu ok ile açmıştır
İşte Hikmet buradadır ki
Ancak inananlara
Ve âşıklara
Âyan olur.

15.12.2023

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir