Yansıma

Sen, emin ol
Sen, kimsenin hayâli değilsin

Yaz!
Kaçma!
Diyorsun ki:
“Nedir derdim?
Ben bu işi çözemedim?”

Sen değil miydin, bir zamanlar
Yalnızlığına şükreden?
Nereden geliyor bugün
Kendine ve Lacivert’e şüphen?

Sen, emin ol
Sen, kimsenin hayâli değilsin
Ve Rabb’ine aitsin
Ve kimsenin mülkü değilsin
Sen Allah’a kulluk etmek ile görevlendirildin
Başka kimseye değil
Beşere hiç değil
Allah, Sen’in Yaratıcın, Merkez’indir
Sen, O’na yönelmekle vazifelisin

Beşerin hayâli Seni üzmesin
Sen, dinlemeyenlere anlatmakla mükellef değilsin
Kalp kırıcılara borçlu değilsin
Sen, Nefs’ine zulmetmektesin
Ve kimsenin Nefs’i üzerinde hüküm sahibi değilsin
Ve kimse Sen’in Nefs’in üzerinde hüküm sahibi değil

Bir zâlim uğruna
Dünyayı yakmak da
Şüphesiz zalimliktir
Zâlimden medet ummak da
Şüphesiz zalimliktir
Ve İnsan ancak inandığı kadarını görür
Ve yaslandığı kadar sert düşer

Hikâye ise düştüğünde değil
Pes ettiğinde biter
Yusuf kuyuya düştüğünde
İmanını yitirmedi
Ne o Rabb’ini
Ne de Rabb’i onu terk etti

Elbet kurtarıcı olan Allah’tır
Yeni yollar çizen de O’dur
Sen, o yolları bilemezsin
Zîra onlar henüz çizilmemiştir
Bil ve inan ki
Allah yeni Dünya’ların halk edeni ve Kaşif’idir

O’na yaslan
Çünkü O düşmez
O’nunla yol al
Çünkü O’dur
Yeni yolları yaratan.

30.11.2023

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir