Zindan [Dungeon] Metaforu

Mitolojik Tasvirler’de bahsettiğimiz ilkeleri temel alarak, mitolojik bir tasviri yorumlamak istiyoruz.

Mitolojik Tasvirler’de bahsettiğimiz ilkeleri temel alarak, mitolojik bir tasviri yorumlamak istiyoruz. Mitolojik Tasvirler’de bahsettiğimiz gibi, bir mitolojik tasvir, İç Dünya’mızın bir yansıması gibidir. İç Dünya’mızda yaşadıklarımız “görünmeyen” nitelikte (Bâtın) olduğu için, Sanatçı bu “görünmeyeni”, “görünür” (Zâhir) kılarak, bu Bâtınî unsurlara Okuyucu’nun dikkatini çeker. Ayrıca neredeyse tamamen emîniz ki, Kendisi görmek istediğinde, Sanatsal Yaratım açığa çıkar. Kökeninden İlâhî’dir ve İnsani olarak “kısmî” ölçülerde tezâhür eder.

Bu şekilde Mitolojik Anlatı’lar, yani gerçek anlamda bu adlandırmayı hak edenler, İnsânî Sanatsal Yaratım’ın bir ürünüdür. Bu Fantastik edebî eserlerde de böyledir. Fantastik edebiyatta ve Mit’lerde gördüğümüz ortak bir tema da Zindan [Dungeon] temasıdır. Burada Zindan, “içi canavarlarla dolu mağara”yı ifade eder. Çoğunlukla Kahraman bu mağaralara akın eder ve “kestiği” Canavar’ların sayısı ve gücüne orantılı miktarda güçlenir.

Zindan’lar aynı zamanda büyülü eşya ve ganimetler ile dolu olarak tasvir edilir. Özellikle günümüzün video oyunları bu Hikâye’leri bizzat oynamamızı sağlar. Bu oyunlarda da, genellikle Zindan ne kadar derinse, canavarlar ne kadar güçlüyse, ganimetler de o kadar boldur.

Zindan canavarları genelde derinlere gömülü oldukları için, dışarı ancak ufak tefek canavarlar çıkar. Felaketlere sebep olabilecek canavarlar, öyle durduk yerde kendilerini göstermezler. Kimi zaman ya derinlerde “uyur” ya da “komplo kurar” biçimde tasvir edilirler. Fakat genel olarak, büyülü ganimetlere bekçilik yaparlar.

Şimdi, bu tasvirleri İnsan’ın İç Dünyası’nı yansıtıyor olarak düşünürsek, ki her İnsânî Yaratım esasen böyledir; Zindan İnsan’ın Bilinçdışı’nı, Benlik’inin karanlık derinliklerini temsil eder. Kahraman, Kendisi’ni anlama yolculuğunda kendi “Zindan”ına akın eden kişidir. Canavarlar, Benlik’imizin sakatlanmış yönleri, kötü alışkanlıkları, vahşi arzu ve istekleri, heva ve hevesidir. Ki bunlarla mücadele, Büyük Mücadele (Cihad) olarak isimlendirilir. Ve Mit’lerdeki kadar zor ve çetin bir savaştır.

Edinilen ganimetler ise, mânevi rızıklardır ve “İlim mühimmatı”dır. Bunları edinerek Kahraman da zorlu rakiplerle yüzleşebilir hâle gelir. Bu Canavarların Başı olan İblis’in boynunu vurana kadar devam eder. Bundan sonra Yenilmez bir nitelik kazanır.

11.11.2023

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir