Hayalet Metaforu

Hayaletler, diğer tüm metaforlar gibi, yaşamda karşılaştığımız bir gerçekliği ifade ederler. Soyut olanın bir betimlemesidirler.

Kovmak için hayaletleri
Söylemelisin şu sihirli sözleri:
Ben, Sen değilim,
Sen, Ben değilsin.
Sen, bir hayaletsin,
Ve Ben, seni defedeceğim.

Hayaletler, diğer tüm metaforlar gibi, yaşamda karşılaştığımız bir gerçekliği ifade ederler. Soyut olanın bir betimlemesidirler.

Hayaletlerin “şeffafımsı” olduğu ve gözle görünemediği veya çok zor göründüğü söylenir. Canavar Metaforları, genelde hayatımızda bizi hasta eden veya tehlike arz eden nitelikleri ifade etmek için, şairler ve masalcılar tarafından kullanılır. Betimleme ve hikâyeleştirme yoluyla, bunlara karşı halk uyarılır ve çözüm reçeteleri sunulur.

Hayaletler, aslen var olmayan, zihnimizin var ettiği canavarlardır. Varlık ile yokluk arasındadırlar. Travmalarımızın veya korkularımızın veya bizi gerçeklikten koparan farklı niteliklerin ifadesi olarak karşımıza çıkarlar. Gerçek dünyadaki eşyanın, zihnimizdeki hastalık/takıntı oluşturan iz-düşümlerini ifade ederler. “Yok”turlar, çünkü maddî karşılıkları yoktur; “Var”dırlar, çünkü zihnimiz onları var gibi gösterir.

Bu tip metaforlar, başka türlü halka anlatılması mümkün olmayan durumları ve gerçeklikleri anlatabilme imkânı oluşturur. Maalesef her Anlatı’da gerçekleşebildiği gibi, burada da Anlatı’nın özünden uzaklaşılıp, kabuğunun (yani “betimleme”nin) insanlar tarafından yozlaştırılarak bir eğlence aracına veya batıl inanca dönüştüğünü görürüz.

Bu yüzden, açılırken hayaller diyarına
Dikkat etmelisin,
Hayaletler istilasına!

05.01.2023

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir