Tabu

Biz, zalimlere tapınmayız
Ve şüphesiz Rabbimiz zalim değildir.

Korkma!
Kötü düşüncelerden,
Yanlış düşüncelerden,
Hayali
Ve hatalı görüşlerden,
Korkma!
Hataya sapmadan,
Hayalde kaybolmadan,
Doğru yolu nereden bilecek,
Gerçeği nasıl ayırt edeceksin?
Tabii ki amaç ve gaye,
Her zaman doğru ve gerçek olandır:
Hakikat’tir.

Rabbin;
Sen’i “yanlış düşündüğün” için,
Ne kınayacak
Ne de cezalandıracak.
Yeter ki Sen, Hakikat’e yönel.
Yoksa Sen de, pek çoklar gibi,
Rabbini, kendi sözünden başkasına tahammülü olmayan
Şımarık bir çocuk
Veya zalim bir Tiran mı sandın?
Şayet öyleyse, bu Biz’im tanrımız değildir.
Biz, zalimlere tapınmayız
Ve şüphesiz Rabbimiz zalim değildir.

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 487

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir