Düğümlere Tükürüp Üfleyenler

Aynı bedeni hasta eden virüsler gibi, aklı hasta eden mânevî virüsler de kalabalığın içinde hızla yayılır.

Aynı bedeni hasta eden virüsler gibi, aklı hasta eden mânevî virüsler de kalabalığın içinde hızla yayılır. Bu sebepten İblis, stratejik bir seçim olarak, şeyâtini (şeytanları) kalabalığın yoğun olduğu, kitlelerin içine sıkıştığı bölgelerde konumlandırır/görevlendirir. İşi halkı yozlaştırmak ve Hakk’tan uzaklaştırmak olan bu unsurlar, bu Düğüm Noktaları diyebileceğimiz, kitlesel yoğuşmanın bulunduğu bölgeleri mesken tutar.

Mânevî hastalıklar yayanlar, işte bu Düğüm Noktaları’na pisliklerini bulaştırır ve bunlara hareket verirler, bunları dolaşıma sokarlar. Yani; “düğümlere tükürür ve üflerler”. Tükürmek “bulaştırmak, özün aktarımı” için, üflemek ise “hareketlendirmek, dolaşıma sokmak” için bir sembol olarak da düşünülebilir. Sembolik Su ve Rüzgâr’a karşılık gelen İlke’lere dayanarak.

Düğümlere üfleyip tüküren üfürükçülerin şerrinden

Felak Suresi 4. Ayet

Felak Suresi’nin 4. Ayeti, belirli bir “açılım yönü” ile, bu biçimde yorumlanabilir diye düşünüyoruz; Vahy’in Çok-Yönlülüğü gereği. Kimi meallerde “tükürüp üflemek”, kimisinde sadece “üfürmek, üflemek” olarak çevirilmiş bu eylem. Biz, “içindeki pisliği üfürmek” gibi bir anlamda düşünüp, “tükürerek üfürmek” anlamı üzerinden ele aldık. Doğrusunu Allah bilir.

Ayrıca Ayet’te barınan anlamı bir Aşama daha “açar” isek, bu Yazı’da değindiklerimizin, pek çok “yönde” tezâhürünü yazabiliriz. Vahiy, İlham, Metod ve Uygulama ilişkisi gereği.

Misal: Propaganda posterleri, dedikoducu kocakarılar, siyasi gruplandırmalar (da) yapan sosyal medya algoritmaları (ki bunlardan kimisi Ağ Teorisi algoritmalarıdır ve Düğüm [Node] kavramı üzerinde inşa edilirler) gibi gibi… Genel olarak; bireyleri kısıtlı bir alanda sıkıştırıp, mâneviyatlarını pisletmeyi amaçlayan faaliyetler.

Bu Metod’ların ayrıntılı incelenmesi, başlı başına bir inceleme konusu olabilir. Biz ise, şimdilik bu kadarı ile yetinelim ve sözü burada noktalayalım.

Bu Yazı’da, Düğümlere Tükürüp Üfleyenler’in arketipsel bir yazımını yapmış olduk. Arketip’in, belirttiğimiz Zamansal-Mekânsal özelliklerine paralel olarak, Çağ-Coğrafya düzleminde, farklı varoluş koşullarında açığa çıkışları, Psikologlar ve Sosyologlar tarafından incelenebilir.

04.05.2024

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 487

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir