Beşer

Şüphesiz Biz insanı ihtiyaçlardan ârî kılmadık

Diyorsun ki:
Çaresizim
Bilmiyorum
Ne yapmam gerekir idi?

Şüphesiz Biz insanı ihtiyaçlardan ârî kılmadık
Ve Sen elbette ihtiyaçlarından ârî değilsin
Şüphesiz Biz insanın bir aileye doğmasını murâd ettik
Ve Sen elbette bir aileye doğdun

Fakat Biz, insanın ailesine tapınmasını men ettik
Ve Senin ailene tapınmanı men ettik
Şüphesiz Biz, insanı Kendi’mize kul olarak seçtik
Ve Seni, Kendi’mize kul olarak seçtik

Demek ki bu dünya hayatının ötesinde bir de ahiret hayatı vardır ki o daha kalıcıdır
Demek ki Biz, Senin ahirete bakan yüzünü yücelttik
Dünyaya bakanını ise alçalttık
Daha aşağı bakanını ise aşağıların aşağısına attık

O hâlde dalanlarla beraber dalma!
Biz, Sana ayakta durasın diye iki yürüyen bacak verdik
Ve Senin Fert oluşunu murâd ettik
Fert ki iki ayağının üzerinde Kayyum’dur.

21.01.2024

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir