Sırların Sırrı

Sana sırların sırrını vereceğim
Görünenin ötesini söyleyeceğim

Sana sırların sırrını vereceğim
Görünenin ötesini söyleyeceğim
Her Kart bir müsemmâdır
Rûh’un te’viline muhtaçtır

Hepsi Gök’te sabittir
Ezeli ve Ebedi
Bizim elimizin değdiği
Ancak onların dilediği

Güneş’tir indikleri
Ve ötesindedir makamları
Şu âcizin ise elindeki
Ancak bir görüş merceği.

01.09.2023

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 487

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir